Kreativ Media Grupa u borbi protiv dijabetesa!

14 Jan Kreativ Media Grupa u borbi protiv dijabetesa!

Za projekt Pravilnom prehranom protiv dijabetesa, klijenta Dom Zdravlja PGŽ, zadatak je bio osmisliti suvremen vizualni identitet i promotivne materijale koji će komunicirati glavni cilj projekta – kroz različite aktivnosti povećati znanje i svijest građana o ulozi pravilne prehrane u prevenciji dijabetesa tipa II na području Republike Hrvatske.

Namjera nam je bila da vizualni identitet projekta bude prepoznatljiv, efektan i prihvatljiv svim ciljnim skupinama, a posebice da bude atraktivan mlađim generacijama.

Logotip čini međunarodni znak za dijabetes – plavi krug u koji smo integrirali asocijativne momente na zdravu hranu – jabuku koja dokazano ima višestruke koristi za zdravlje.

Promotivni materijali sadrže elemente koji su ključni za zadržavanje visoke kvalitete života i borbu protiv dijabetesa (konzumacija voća i povrća, vrsta, pravilan raspored i količina unosa hrane, tjelesna aktivnost).

Kvalitetnom komunikacijom s javnošću putem vizualnog identiteta te edukativnim i domišljatim copywrite-om cilj je da se ljude potaknu da, donošenjem zdravih odluka, budu pozitivan primjer u svojoj okolini i pokretač promjena u zajedničkom cilju prevencije dijabetesa tipa II i drugih kroničnih bolesti.Blisko surađujemo sa vama kako bi razumjeli vaše potrebe i želje!